Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Program

Program doktorskog studija

Nastava na doktorskom studiju traje šest semestara. U prva dva semestra izvode se četiri obavezna predmeta opće metodološke naravi i to su jedini predmeti na studiju koji se izvode ex cathedra. Preostale aktivnosti na studiju organizirane su kao samostalan istraživački rad u okviru ponude izbornih kolegija, doktorskih radionica, mentorskih vježbi, sudjelovanja u ciljanim znanstvenim aktivnostima, pisanja istraživačkih radova, kvalifikacijskoga rada te naposljetku prezentacije konačnog projekta doktorskoga rada.

Mentorstvo i savjetovanje

Studentu doktorskog studija obvezno se u prvom semestru dodjeljuje privremeni mentor (studijski savjetnik). Privremene mentore imenuju voditelji smjerova, a u pravilu su to nastavnici matičnog Odsjeka. Najkasnije u trećem semestru Vijeće Poslijediplomskog doktorskog studija imenuje stalnog mentora, pri čemu će se, prema mogućnostima, voditi računa o studentovoj želji.

Uvjeti za napredovanje kroz studij

A. Uvjet za upis u drugi semestar:

  • odslušan prvi semestar;
  • položeni prvi strani jezik i Filološki praktikum I.

Student dobiva privremenog mentora (studijskog savjetnika), koji ne mora biti istovjetan mentoru za izradu istraživačkih radova i/ili doktorskog rada.

Uvjeti za napredovanje u višu godinu studija

Ritam i uspješnost studiranja na doktorskom studiju ovisi o nekoliko međusobno uvjetovanih činitelja, a to su:

  1. redovito pohađanje nastave i sudjelovanje u radionicama i praktikumima;
  2. pravilno strukturiran izbor teme disertacije, odnosno s temom doktorskog rada korespondentan odabir unutrašnjih i/ili vanjskih izbornih kolegija;
  3. redovito izvršavanje pisanih obveza po programu studija, prije svega prvog i drugog istraživačkog rada;
  4. pravilna implementacija dvaju (ili više) istraživačkih radova u daljnje istraživanje, bilo u smjeru kvalifikacijskog rada ili buduće disertacije;
  5. izvršavanje mentorskih obveza, prije svega konzultativne i istraživačke naravi;
  6. redovito semestralno skupljanje po programu studija predviđenih bodova.

Uvjeti za prihvaćanje teme doktorskog rada

Trogodišnji (šestosemestralni) Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij hrvatske filologije u interkulturnom kontekstu završava polaganjem svih ispita, izradom i ocjenom kvalifikacijskog rada te s prezentacijom i javnom obranom znanstvenoga doktorskog rada (disertacije).

Uvjeti završetka studija

Postupak i uvjeti ocjene doktorskog rada (disertacije)

Doktorski rad predaje se uz mentorovu pisanu suglasnost. Ako mentor ne želi dati suglasnost, mora u roku petnaest (15) dana u pisanom obliku obrazložiti svoje razloge.

Tablica znanstvenih aktivnosti

Izvannastavne aktivnosti (objavljeni znanstveni radovi, izlaganja ili pak prisustvovanja znanstvenim konferencijama, sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom projektu ili nastava) također se izražavaju u ECTS-bodovima, i to prema sljedećoj tablici: