Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Program

Program doktorskog studija

Nastava na doktorskom studiju traje šest semestara. Postoje dva modula studija: jezikoslovni i književnoznanstveni. Studenti se na početku studija odlučuju za jedan od modula. Polaznici uz suglasnost voditelja studija mogu kombinirati jezgrene predmete sa svim izbornim kolegijima iz dvaju modula. Uz suglasnost voditelja studija za izborne kolegije mogu izabrati i neke od jezgrenih iz drugog modula. Na svakome modulu izvodi se šest grupa ili tipova predmeta različitoga trajanja, kontinuirano, u prva četiri semestra. U posljednja dva semestra, petom i šestom, polaznici se usmjeravaju prema znanstvenim aktivnostima.

Mentorstvo i savjetovanje

Studentu doktorskog studija obvezno se u prvom semestru dodjeljuje privremeni mentor (studijski savjetnik). Privremene mentore imenuju voditelji smjerova, a u pravilu su to nastavnici matičnog Odsjeka. Najkasnije u trećem semestru Vijeće Poslijediplomskog doktorskog studija imenuje stalnog mentora, pri čemu će se, prema mogućnostima, voditi računa o studentovoj želji.

Uvjeti za napredovanje kroz studij

A. Uvjet za upis u drugi semestar:

  • odslušan prvi semestar;
  • položeni prvi strani jezik i Filološki praktikum I.

Student dobiva privremenog mentora (studijskog savjetnika), koji ne mora biti istovjetan mentoru za izradu istraživačkih radova i/ili doktorskog rada.

Uvjeti za napredovanje u višu godinu studija

Ritam i uspješnost studiranja na doktorskom studiju ovisi o nekoliko međusobno uvjetovanih činitelja, a to su:

  1. redovito pohađanje nastave i sudjelovanje u radionicama i praktikumima;
  2. pravilno strukturiran izbor teme disertacije, odnosno s temom doktorskog rada korespondentan odabir unutrašnjih i/ili vanjskih izbornih kolegija;
  3. redovito izvršavanje pisanih obveza po programu studija, prije svega prvog i drugog istraživačkog rada;
  4. pravilna implementacija dvaju (ili više) istraživačkih radova u daljnje istraživanje, bilo u smjeru kvalifikacijskog rada ili buduće disertacije;
  5. izvršavanje mentorskih obveza, prije svega konzultativne i istraživačke naravi;
  6. redovito semestralno skupljanje po programu studija predviđenih bodova.

Uvjeti za prihvaćanje teme doktorskog rada

Trogodišnji (šestosemestralni) Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij hrvatske filologije u interkulturnom kontekstu završava polaganjem svih ispita, izradom i ocjenom kvalifikacijskog rada te s prezentacijom i javnom obranom znanstvenoga doktorskog rada (disertacije).

Uvjeti završetka studija

Postupak i uvjeti ocjene doktorskog rada (disertacije)

Doktorski rad predaje se uz mentorovu pisanu suglasnost. Ako mentor ne želi dati suglasnost, mora u roku petnaest (15) dana u pisanom obliku obrazložiti svoje razloge.

Tablica znanstvenih aktivnosti

Izvannastavne aktivnosti (objavljeni znanstveni radovi, izlaganja ili pak prisustvovanja znanstvenim konferencijama, sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom projektu ili nastava) također se izražavaju u ECTS-bodovima, i to prema sljedećoj tablici: