Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Radovi

Istraživački rad

Istraživačke radove doktorand piše tijekom ili nakon odslušanog trećeg i četvrtog semestra. Teme obaju istraživačkih radova vezane su usko uz pripremu i konačnu izradu doktorskog rada, npr. prikupljanje građe i literature ili istraživanje i obrada pojedinih njezinih vidova. Istraživački radovi izvode se u sklopu Mentorskih vježbi. Mentor vodi doktoranda kroz istraživanje te mu pomaže u svim fazama istraživanja i u konačnom koncipiranju rada. Istraživački radovi mogu biti izrađeni i u sklopu pojedinih istraživačkih projekata. Istraživački rad ocjenjuje mentor koji je vodio doktoranda u istraživanju.

Kvalifikacijski rad

Kvalifikacijski rad piše doktorand nakon svih propisanih obveza, i to uz pomoć mentora voditelja u izradi doktorskog rada. Rad mora biti iz područja teme doktorskog rada, logično proistječe iz dotadašnjih istraživačkih radova, a predaje se u pisanom obliku (30–45 kartica teksta), i to prije izrade sinopsisa. Kvalifikacijski rad doktorand predaje prije upisa u šesti semestar studija.

Pisana istraživačka klauzura

Predmeti Filološki praktikum I i II zaključuju se klauzurom, koja podrazumijeva pisani rad najuže povezan s budućim istraživačkim radovima. Poželjno je da taj pisani rad (klauzura) bude uvod ili teorijsko-metodološka jezgra za buduće istraživačke radove na doktorskom studiju, a u konačnici i za kvalifikacijski rad, odnosno za doktorski rad.

Prezentacija

Prezentacija projekta doktorskog rada podrazumijeva javno izlaganje teorijskih i/ili metodoloških polazišta buduće disertacije, tijeka istraživanja, eventualnih otkrića i istraživačkih dosega i sl. Prezentaciji projekta doktorskog rada prisutni su polaznici doktorskog studija, ovisno o modulu, zatim mentor(i) i voditelj i/ili zamjenik voditelja studija. Prezentacija projekta disertacije otvorena je za javnost.