Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Natječaj za upis na studij u akademskoj godini 2023/24.

3. 9. 2023.

Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

  • Trajanje doktorskog studija: tri godine (6 semestara)
  • Akademski stupanj koji se stječe završavanjem: Doktor/doktorica znanosti uz navođenje znanstvenog područja i znanstvenog polja
  • Broj bodova koji se stječe završavanjem studija: 180 ECTS
  • Broj mjesta: 20
  • Školarina po semestru: 1.128,14 EUR (8.500,00 HRK)

Više informacija na stranicama Filozofskog fakulteta.