Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Kvalifikacijski rad

Kvalifikacijski rad piše doktorand nakon svih propisanih obveza, i to uz pomoć mentora voditelja u izradi doktorskog rada. Rad mora biti iz područja teme doktorskog rada, logično proistječe iz dotadašnjih istraživačkih radova, a predaje se u pisanom obliku (30–45 kartica teksta), i to prije izrade sinopsisa. Kvalifikacijski rad doktorand predaje prije upisa u šesti semestar studija.

Kvalifikacijski rad ocjenjuje tročlano povjerenstvo u kojemu su obvezno mentor i jedan od voditelja,  dok se treći član imenuje s obzirom na temu rada. Prema potrebi može se imenovati i više članova, a o tome odlučuje voditelj studija.

Ocjena kvalifikacijskog rada mora sadržavati mišljenje povjerenstva o temi i preporuku za izradu sinopsisa doktorskog rada.

Prihvaćen kvalifikacijski rad doktorandu donosi 30 ECTS-bodova.

Izvršenjem svih obveza iz programa studija kandidat stječe 180 ECTS-bodova.