Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Pisana istraživačka klauzura

Predmeti Filološki praktikum I i II zaključuju se klauzurom, koja podrazumijeva pisani rad najuže povezan s budućim istraživačkim radovima. Poželjno je da taj pisani rad (klauzura) bude uvod ili teorijsko-metodološka jezgra za buduće istraživačke radove na doktorskom studiju, a u konačnici i za kvalifikacijski rad, odnosno za doktorski rad.