Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Prezentacija

Prezentacija projekta doktorskog rada podrazumijeva javno izlaganje teorijskih i/ili metodoloških polazišta buduće disertacije, tijeka istraživanja, eventualnih otkrića i istraživačkih dosega i sl. Prezentaciji projekta doktorskog rada prisutni su polaznici doktorskog studija, ovisno o modulu, zatim mentor(i) i voditelj i/ili zamjenik voditelja studija. Prezentacija projekta disertacije otvorena je za javnost.