Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Tablica znanstvenih aktivnosti

Izvannastavne aktivnosti (objavljeni znanstveni radovi, izlaganja ili pak prisustvovanja znanstvenim konferencijama, sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom projektu ili nastava) također se izražavaju u ECTS-bodovima, i to prema sljedećoj tablici:

Znanstvene aktivnostiECTS
Objavljen izvorni znanstveni rad (jedan od triju autora) u časopisu A1 (ne istovjetan kvalifikacijskom radu) 16
A2 (ne istovjetan kvalifikacijskom radu) 14
Objavljen znanstveni rad (više od triju autora) u časopisu A1 5
A2 3
Izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu 7
na domaćem znanstvenom skupu 6
Prisustvovanje najmanje jednome međunarodnom znanstvenom skupu s pozivom 2
domaćem znanstvenom skupu s pozivom 2
Aktivno ili pasivno sudjelovanje na okruglim stolovima, radionicama i seminarima 3
Sudjelovanje u nastavi na preddiplomskom ili diplomskom studiju (min. 4 norma sati) 4

Relevantni časopisi utvrđuju se prema aktualnom (važećem) Pravilniku o mjerilima vrednovanja časopisa i publikacija s međunarodno priznatom recenzijom kao i s njima po vrsnoći izjednačenih časopisa i publikacija, a relevantni aktivni znanstvenoistraživački projekti prema trenutno važećoj evidenciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.