Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Uvjeti za napredovanje u višu godinu studija

Ritam i uspješnost studiranja na doktorskom studiju ovisi o nekoliko međusobno uvjetovanih činitelja, a to su:

  1. redovito pohađanje nastave i sudjelovanje u radionicama i praktikumima;
  2. pravilno strukturiran izbor teme disertacije, odnosno s temom doktorskog rada korespondentan odabir unutrašnjih i/ili vanjskih izbornih kolegija;
  3. redovito izvršavanje pisanih obveza po programu studija, prije svega prvog i drugog istraživačkog rada;
  4. pravilna implementacija dvaju (ili više) istraživačkih radova u daljnje istraživanje, bilo u smjeru kvalifikacijskog rada ili buduće disertacije;
  5. izvršavanje mentorskih obveza, prije svega konzultativne i istraživačke naravi;
  6. redovito semestralno skupljanje po programu studija predviđenih bodova.

Činitelji koji pridonose dinamici i uspješnosti studiranja jesu:

  • izvannastavna aktivnost istraživačkog, nastavnog i sl. tipa;
  • sudjelovanje na znanstvenim skupovima, seminarima, radionicama i/ili tematskim okruglim stolovima, međunarodnog ili domaćeg karaktera;
  • rad na znanstvenoistraživačkom projektu;
  • stipendijski boravak na stranim sveučilištima itd.