Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Mentorstvo i savjetovanje

Studentu doktorskog studija obvezno se u prvom semestru dodjeljuje privremeni mentor (studijski savjetnik). Privremene mentore imenuju voditelji smjerova, a u pravilu su to nastavnici matičnog Odsjeka. Najkasnije u trećem semestru Vijeće Poslijediplomskog doktorskog studija imenuje stalnog mentora, pri čemu će se, prema mogućnostima, voditi računa o studentovoj želji.

Mentor je nastavnik izabran u znanstveno-nastavno ili odgovarajuće znanstveno zvanje, izuzetno to može biti i professor emeritus. Mentor odgovara za znanstvenoistraživački rad studenta te mu pomaže u odabiru i istraživanju tema za istraživačke radove i, konačno, u izradi doktorskog rada.

Mentor u sklopu mentorskog predmeta (Mentorske vježbe) putem konzultacija i prezentacija seminarskih i istraživačkih radova prati rad svojeg doktoranda, pomaže mu u "plasiranju" radova u stručne časopise i web-izdanja domaćih i međunarodnih časopisa, pomaže mu da aktivno sudjeluje na domaćim i međunarodnim studentskim poslijediplomskim konferencijama te da se uključi i radi u mentorovu ili u nekom drugome istraživačkom projektu.

Studentu se, po potrebi, može dodijeliti i drugi mentor (komentor).