Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Osnovni podaci

Doktorski studij: Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu. Nositelj studija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Izvoditelj studija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek za kroatistiku. Znanstveno područje – grana: humanističke znanosti – filologija.

Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija: doktor znanosti (dr. sc.).

Vijeće Poslijediplomskog sveučilišnoga doktorskog studija čine voditelj studija, zamjenik voditelja studija, pročelnik Odsjeka za kroatistiku i predstojnici katedara s Odsjeka za kroatistiku, odnosno njihovi predstavnici.

Voditelj studija: dr. sc. Tvrtko Vuković, red. prof.

Zamjenik voditelja studija: dr. sc. Ivan Marković, izv. prof.

Kontakt

Odsjek za kroatistiku – Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ivana Lučića 3
HR-10000 Zagreb

E-adresa:

Tajništvo Odsjeka za kroatistiku
+385 1 4092 067, soba B-111

Poslijediplomska referada Filozofskog fakulteta
+385 1 4092 024, soba A-003

Ured za doktorske studije i programe Sveučilišta u Zagrebu