Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Uvjeti upisa

Pravo upisa na ovaj poslijediplomski studij imaju osobe koje su završile diplomski sveučilišni studij filološkog usmjerenja ili komparativne književnosti, odnosno (po starom predbolonjskom sustavu) njihove dodiplomske adekvate, i to s prosjekom ocjena iz svih predmeta u studiju najmanje 4,0.

Prilikom upisa kandidati moraju priložiti motivacijsko pismo i kratak pregled plana budućeg istraživanja s pozitivnom ocjenom potencijalnog mentora o izvedivosti tog plana.

Nadalje, upisati se mogu i osobe sa završenim srodnim diplomskim (predbolonjskim dodiplomskim) sveučilišnim studijem iz znanstvenog područja humanističkih znanosti te osobe s nižim prosjekom ocjena uz dvije obrazložene preporuke sveučilišnih nastavnika ili znanstvenika, od kojih jedan kao potencijalni mentor predlaže područje istraživanja. Osobe sa završenim studijem nefilološkog smjera u području društvenih ili humanističkih znanosti polažu razlikovne ispite koje, ovisno o završenom studiju pristupnika, prije upisa u prvi semestar studija određuje Vijeće Poslijediplomskog doktorskog studija hrvatske filologije u interkulturnom kontekstu.

Isti postupak vrijedi i za osobe koje su završile diplomski ili pak predbolonjski dodiplomski studij iz drugih znanstvenih područja. Osobe sa završenim dvogodišnjim poslijediplomskim znanstvenim studijem i stečenim akademskim stupnjem "magistar znanosti" iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje filologija (prije jezikoslovlje i znanost o književnosti), za upis trebaju preporuku sveučilišnog nastavnika (mentora) za vođenje u izradi doktorske disertacije.

Poslijediplomski doktorski studij za osobe sa stečenim stupnjem "magistar znanosti" (mr. sc.) traje jednu godinu (dva semestra). Svi ostali slučajevi razmatrat će se pojedinačno, a konačna odluka o upisu u potpunosti je u nadležnosti Vijeća Poslijediplomskog doktorskog studija hrvatske filologije u interkulturnom kontekstu. Razgovor s pristupnikom obvezan je sastavni dio upisnog postupka, a njime se ispituje motivacija za studij i sklonost znanstvenom istraživanju.

Osobe koje se upišu na studij trebaju dokazati poznavanje dvaju stranih jezika, od kojih jedan treba biti svjetski, i to posebnim ispitom koji se organizira na Fakultetu. Ispiti se polažu u prvom i petom semestru studija. Strani državljani imaju pravo upisa na studij pod jednakim uvjetima kao hrvatski državljani.